Dömd brottsling

Framtid som dömd brottsling

2020.10.09 18:29 BMW_M5_COMPETITION Framtid som dömd brottsling

Hur är möjligheterna i Sverige efter man är dömd för grova brott som ung? Finns det folk som börjat plugga vidare och lyckats göra karriär ändå? Eller hur har ni annars lyckats få ordning på tillvaron?
submitted by BMW_M5_COMPETITION to sweden [link] [comments]


2018.07.27 01:26 pangshoo Vad tycker reddit om den 21-åriga socionomstudenten som stoppade utvisningen av en dömd brottsling?

submitted by pangshoo to sweden [link] [comments]


2015.08.28 18:15 Babar7 SD anlitar dömd eko- brottsling för affärer Nyheter

SD anlitar dömd eko- brottsling för affärer Nyheter submitted by Babar7 to sweden [link] [comments]